BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM Từ ngày 17 - 19. 09. 2017Những tin chính sẽ phát: 01. 15 năm, ngày Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận về nhà Cha 02. Uỷ ban Giáo dân: Gặp gỡ các Linh mục Trưởng ban Giáo dân của hai Giáo tỉnh Huế và Hà Nội 03. Thư kêu gọi cứu trợ đồng bào vùng bão lụt

0 nhận xét :