Colombia: Đức Thánh Cha dâng Lễ cầu nguyện cho phẩm giá và các quyền con người, 10.09.2017Colombia: Đức Thánh Cha dâng Lễ cầu nguyện cho phẩm giá và các quyền con người, 10.09.2017

0 nhận xét :