Colombia: Đức Thánh Cha gặp gỡ các linh mục, tu sĩ, chủng sinh, 09.09.2017Đức Thánh Cha nói đến các thái độ và lối sống đi ngược với ơn gọi dâng hiến, và Đức Thánh Cha đề xuất 3 cách thức giúp ở lại trong Chúa.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes