Colombia: Đức Thánh Cha kính viếng Nhà thờ Thánh Phêrô Claver: nô lệ của người nô lệ, 10.09.2017Colombia: Đức Thánh Cha kính viếng Nhà thờ Thánh Phêrô Claver: nô lệ của người nô lệ, 10.09.2017

0 nhận xét :