Colombia: Đức Thánh Cha làm phép viên đá đầu tiên để xây nhà cho người vô gia cư, 10.09.2017Colombia: Đức Thánh Cha làm phép viên đá đầu tiên để xây nhà cho người vô gia cư, 10.09.2017

0 nhận xét :