DIỆU CẢM VỀ THÁNH LỄ - Bài 8 - Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT.Kênh truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Tối Chúa Nhật, ngày 24.09.2017:
DIỆU CẢM VỀ THÁNH LỄ - Bài 8 - Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT.
----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com/
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes