Giảng lễ Chúa Nhật 22Thường Niên A 06g 00 – Lm Tôma Trần Quốc Hùng CSsR 03/09/2017"Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo" (Mt 16, 24) Giảng lễ Chúa Nhật 22Thường Niên A 06g 00 – Lm Tôma Trần Quốc Hùng CSsR 03/09/2017 www.dcctvn.org

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes