Giảng lễ Chúa Nhật 24 Thường Niên A 8g 00 – Lm Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh CSsR 17/09/2017Đức Giê-su đáp : "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy." (Mt 18, 22) Giảng lễ Chúa Nhật 24 Thường Niên A 8g 00 – Lm Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh CSsR 10/09/2017

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes