Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Năm, ngày 14.09.2017
Kênh truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Sáng Thứ Năm, ngày 14.09.2017:

1. "Ước mong hòa bình" - Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung, 13.09.2017 (VATICAN Tiếng Việt)
2. Thế Giới Nhìn Từ Vatican 14-09-2017- Hy vọng hòa bình le lói trên mảnh đất tang thương Colombia (VIETCATHOLIC)
3. Ngày 14.09 - Lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa (AMEN TV)
4. Lời Hằng Sống Thứ Năm 14.09.2017- SUY TÔN THÁNH GIÁ (AMEN TV)
5. BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM (AMEN TV)


----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes