Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Tối Thứ Ba, ngày 19.09.2017

Kênh truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Tối Thứ Ba, ngày 19.09.2017:
1. Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 19.09.2017- Đồng cảm và giúp đỡ người khổ đau
2. Thánh lễ Tiếng Anh | CatholicTV Mass- 9-19-17 - 24th Tuesday in Ordinary Time

----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com/
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes