Kênh truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Sáng Thứ Sáu, ngày 15.09.2017
Kênh truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Sáng Thứ Sáu, ngày 15.09.2017:
1. Tin Công giáo thế giới ngày
2. Lời Hằng Sống Thứ Sáu 15.09.2017- LÀ NGƯỜI CÓ PHÚC
3. Thánh Ca
4. [Niềm vui khám phá] Ý nghĩa bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
5. Phim ngắn: CẬU GIÚP LỄ
----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com/
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes