Kênh truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Sáng Thứ Bảy, ngày 16.09.2017
Kênh truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Sáng Thứ Bảy, ngày 16.09.2017:
1. Ngày 16.09- Kính thánh Cornêliô và Cyprianô, tử đạo (AMEN TV)
2. LHS Thứ Bảy 16.09.2017- HÃY THI HÀNH ĐIỀU THẦY DẠY (AMEN TV)
3. PHÚT SUY TƯ (TT DÒNG TÊN)
- Chúa cần con
- Xin nhận ra ơn gọi cho cuộc đời
4. Đức giáo hoàng Phanxico là ai? (TT DÒNG TÊN)

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes