Kênh truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Chúa Nhật, ngày 17.09.2017

Kênh truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Chúa Nhật, ngày 17.09.2017:
1. BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM Từ 
2. BÀI GIẢNG THÁNH LỄ KỶ NIỆM 15 NĂM ĐẤNG ĐÁNG KÍNH PHANXICÔ XAVIE NGUYỄN VĂN THUẬN QUA ĐỜI
3. Giảng Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Tôma Trần Quốc Hùng CSsR
4. Lời Hằng Sống Chúa nhật XXIV 17.09.2017- THA THỨ

5. Thánh Ca và Đời Sống - Linh Mục Ân Đức - Kim Thuý
6. Giảng lễ Chúa Nhật 24 Thường Niên A 8g 00 – Lm Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh CSsR 17-09-2017

----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com/
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------
Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes