Kênh truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Sáng Thứ Hai, ngày 18.09.2017
Kênh truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Sáng Thứ Hai, ngày 18.09.2017:
1. Lời Hằng Sống Thứ Hai 18.09.2017- ĐỨC TIN VÀ LÒNG KHIÊM TỐN
2. Hội luận Cà Phê Đá: "Sinh viên trước hiện tình đất nước" - Lm. Vũ Hoàng Trương CSsR & Lm. Phạm Huy Cường OP
3. Thánh ca: "Dâng Mẹ La Vang" | Nhạc sĩ: Phanxicô | Trình bày: Đức Giám Mục Kevin W. Vann (Giáo Phận Quận Cam, Califronia) & Linh Mục An Bình
4. Phim hoạt hình: "Ngọn Hải Đăng"
5. Phim ngắn: "BIẾN ĐỔI"
----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com/
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes