Kênh truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Sáng Thứ Hai, ngày 25.09.2017Kênh truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Sáng Thứ Hai, ngày 25.09.2017:
1. Kinh Truyền Tin với Đức Thánh Cha, CN 24.09.2017: "Luận lý của tình yêu Chúa" 
2. Bài giảng Thánh Lễ Chúa Nhật 24.9. 2017 - Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT.
3. Lời Hằng Sống Thứ Hai 25.09.2017- LUẬT SỐNG CHO CÁ NHÂN

----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com/
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes