Kênh truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Sáng Thứ Năm, ngày 28.09.2017
Kênh truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Sáng Thứ Năm, ngày 28.09.2017:
1. Đức Thánh Cha tiếp kiến chung, 27.09.2017- Đừng để bị lấy mất niềm hy vọng
2. Lời Hằng Sống Thứ Năm 28.09.2017- THÁI ĐỘ CẦN CÓ ĐỂ BIẾT CHÚA
3. Thế Giới Nhìn Từ Vatican 28-09-2017- Sát sinh kinh hoàng gây căng thẳng Ấn Giáo – Phật Giáo Nepal
4. Văn Hóa Việt: Đưa tiếng Việt vào chương trình tiểu học tại Little Saigon
----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com/
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes