Kênh truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Sáng Thứ Sáu, ngày 29.09.2017
Kênh truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Sáng Thứ Sáu, ngày 29.09.2017:
1. BẢN TIN CÔNG GIÁO VIỆT NAM TRONG TUẦN
2. Đức Thánh Cha giảng lễ tại nhà nguyện Marta, 28.09.2017- Bệnh giả điếc làm ngơ
3. Ngày 29.09- Kính tổng lãnh các thiên thần
4. Lời Hằng Sống Thứ Sáu 29.09.2017- LỄ KÍNH TỔNG LÃNH THIÊN THẦNĐăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes