Lời Hằng Sống Thứ Bảy 16.09.2017: HÃY THI HÀNH ĐIỀU THẦY DẠYLời Hằng Sống Thứ Bảy 16.09.2017 LM. Vinhsơn Trần Trí Tuệ, DCCT

0 nhận xét :