Lời Hằng Sống Thứ Bảy 23.09.2017: LẮNG NGHE LỜI CHÚALời Hằng Sống Thứ Bảy 23.09.2017 Linh mục Phao lô Lê Xuân Lộc, DCCT

0 nhận xét :