Lời Hằng Sống Thứ Hai 04.09.2017: NGƯỜI SAI TÔI ĐI RAO GIẢNG CHO NGƯỜI NGHÈO KHÓLời Hằng Sống Thứ Hai 04.09.2017 Lm. Giuse Nguyễn Văn Toản, DCCT

0 nhận xét :