Lời Hằng Sống Chúa Nhật 24.09.2017: VƯỜN NHO CỦA LÒNG THƯƠNG XÓTLời Hằng Sống Chúa Nhật 24.09.2017 Linh mục Phao lô Lê Xuân Lộc, DCCT

0 nhận xét :