Lời Hằng Sống Chúa nhật XXIV 17.09.2017: THA THỨLời Hằng Sống Chúa nhật 24 TN 17.09.2017 LM. Vinhsơn Trần Trí Tuệ, DCCT

0 nhận xét :