Lời Hằng Sống Thứ Ba 12.09.2017: GỌI VÀ CHỌNLời Hằng Sống Thứ Ba 12.09.2017 LM. Vinhsơn Trần Trí Tuệ, DCCT

0 nhận xét :