Lời Hằng Sống Thứ Năm 21.09.2017: BỮA TIỆC CỦA LÒNG THƯƠNG XÓTLời Hằng Sống Thứ Năm 21.09.2017 Linh mục Phao lô Lê Xuân Lộc, DCCT

0 nhận xét :