Lời Hằng Sống Thứ Năm 28.09.2017: THÁI ĐỘ CẦN CÓ ĐỂ BIẾT CHÚALời Hằng Sống Thứ Năm 28.09.2017 Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT

0 nhận xét :