Lời Hằng Sống Thứ Sáu 08.09.2017: MẸ LÀ NGƯỜI CÓ PHÚCLời Hằng Sống Thứ Sáu 08.09.2017 LM. Vinhsơn Trần Trí Tuệ, DCCT

0 nhận xét :