Ngữ pháp Thông dụng: Đưa ra gợi ý (VOA)Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Thông dụng. Có nhiều cách để đưa ra gợi ý trong tiếng Anh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về cách dùng từ “shall,” “why don’t” và “let’s” các bạn nhé. “Why don’t” biến một câu thành câu hỏi và được dùng để đưa ra một gợi ý thân thiện. Nói cách khác, bạn đang hỏi một người xem họ có đồng ý với điều bạn gợi ý hay không. Cấu trúc là: “why don’t” + chủ ngữ + động từ “Shall” cũng được dùng như vậy, có cấu trúc tương tự và mang cùng một ý nghĩa. Nhưng “let’s” thì hơi khác một chút. “Let’s” là dạng viết tắt của “let us.” Nó không biến một câu thành câu hỏi. Nó được dùng để bảo mọi người bạn muốn cùng làm với họ. Cấu trúc là: “let’s” + động từ.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes