Sống Với Chúa Hằng Tuần - Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mìnhSống Với Chúa Hằng Tuần Ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình Mát Thêu MT 16 21-17 Linh Mục Đaminh Nguyễn Xuân Trường Bài Hát: Ai muốn theo ta Tác Giả: Ân Duy Trình Bày: Bạch Huệ

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes