Sống Với Chúa Hằng Tuần - Chúa Nhật Thứ 23 Năm A - Tế Nhị Sửa Lỗi Cho NhauSống Với Chúa Hằng Tuần - Chúa Nhật Thứ 23 Năm A - Tế Nhị Sửa Lỗi Cho Nhau Linh Mục Đa Minh Nguyễn Xuân Trường Người Đọc: Kim Dung Người Dẫn: Bùi Văn Cư Bài Hát: Cho Con Biết Yêu Thương Sáng Tác: Lm. Từ Duyên Trình Bày: Gia Ân

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes