Sứ điệp Tin Mừng Thánh Lc 5:1-11Sứ điệp Tin Mừng Thánh Luca 5:1-11 do Lm. Emmanuel Hứa Văn Đào, C.Ss.R thuyết giảng tại đền Lòng Chúa Thương Xót trong tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Long Beach miền Nam California, USA.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes