Sứ điệp Tin Mừng Thánh Lc 8:19-21Sứ điệp Tin Mừng Thánh Luca 8:19-21 do Lm. Phaolô Hoàng Thành Đức, C.Ss.R thuyết giảng tại đền Lòng Chúa Thương Xót trong tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Long Beach miền Nam California, USA.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes