Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 18/09/2017: Lễ Đức Mẹ Sầu Bi• Chiêm ngưỡng Chúa Giêsu vinh hiển trên thập giá • Tha Thứ • Thập giá: mầu nhiệm tình yêu • Ý nghĩa ngày lễ Đức Mẹ Sầu Bi

0 nhận xét :