Thánh Lễ Chúa Nhật 24A Thường Niên ngày 17-9-2017Thánh Lễ Chúa Nhật 24A Thường Niên do Lm. Phêrô Nguyễn Văn Phan, C.Ss.R chủ tế và thuyết giảng ngày 17-9-2017 tại Đền Lòng Chúa Thương Xót trong tu viện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Phụ Tĩnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại ở Long Beach miền Nam California, USA


Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes