Thánh Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 02/09/2017 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn"Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em." (Lc 1, 45) Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 02/09/2017: Cầu Nguyện cho Ân, Thân Nhân của Nhà Dòng

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes