Thánh lễ Thêm Sức cho 110 Em Thiếu Nhi Xứ Đoàn Chúa Kitô Vua - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 3/9/2017Thánh lễ Thêm Sức cho 110 Em Thiếu Nhi Xứ Đoàn Chúa Kitô Vua - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 3/9/2017

0 nhận xét :