Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Break Even (VOA)Chào mừng các bạn đến với chương trình Anh ngữ trong Một phút. Khi chúng ta làm vỡ một thứ gì đó, chúng ta thường nghĩ mọi người sẽ giận dữ. Nhưng vậy còn khi chúng ta break even thì sao? Cùng nghe nhé. To break even có nghĩa là hoà vốn. Breaking even không phải là điều tồi tệ nhất đối với một doanh nghiệp. Điều tồi nhất là phá sản. Nhưng mục đích của kinh doanh là kiếm lợi. Vì vậy nếu doanh nghiệp của bạn lúc nào cũng chỉ hoà vốn…thì bạn nên xem lại mô hình kinh doanh của mình.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes