Thành ngữ tiếng Anh thông dụng: Keep your eye on the ball (VOA)
Có nhiều thành ngữ Anh Mỹ đến từ thể thao.Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một câu đến từ môn bóng shay: Keep your eye on the ball. Nhưng hãy cùng học cách dùng câu này khi chúng ta KHÔNG nói về thể thao nhé.
Câu này có nghĩa là giữ tập trung vào một điều gì đó quan trọng đối với bạn, thường là để đạt được mục tiêu nào đó. Thành ngữ này có thể được dùng trong mọi tình huống, cả cá nhân và công việc. Trong ví dụ của chúng ta, Anna nói với Jonathan rằng anh ấy cần tập trung nếu muốn giành được học bổng.

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes