Thế Giới Nhìn Từ Vatican 21/09/2017: Vatican công bố danh tính các Giám Mục chết thảm vì cộng sản• Vatican công bố danh sách các Giám Mục Trung Quốc chết thảm thời cộng sản • Ấn Giáo cực đoan đốt hình nộm Đức Hồng Y Telesphore Toppo • Viễn ảnh chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Ấn Độ • Đức Thánh Cha tiếp Tổng tu nghị dòng Thừa Sai Thánh Tâm • Đức Thánh Cha tiếp các Giám Mục mới chịu chức • Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girellilàm tân Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel, kiêm Khâm Sứ Tòa Thánh tại Palestine. • Chung quanh chuyến tông du Miến Điện của Đức Thánh Cha Phanxicô

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes