Thánh lễ Hành Hương Đức Mẹ Fatima ngày 13/09/2017 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn
Trực tiếp Thánh lễ Hành Hương Đức Mẹ Fatima ngày 13/09/2017 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn

0 nhận xét :