Trung Tâm Thánh Mẫu TàPao lúc 19h00’ ngày 12/09/2017: NGẮM CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ VÀ CHẦU THÁNH THỂ
Trực tiếp từ Trung Tâm Thánh Mẫu TàPao lúc 19h00’ ngày 12/09/2017: NGẮM CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ VÀ CHẦU THÁNH THỂ

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes