Truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Sáng Thứ Sáu, ngày 01.09.2017

Truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Sáng Thứ Sáu, ngày 01.09.2017
1. Lời Hằng Sống Thứ Sáu 01.09.2017- ĐỪNG SƠ SẢY ! ĐỪNG LỠ HẸN ! (AMEN TV)
2. Các thông tin mới nhất từ TGP. Sài Gòn:
- Trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn- LÀM MỚI THÉP
- Họp báo Triển lãm tranh danh hoạ Raphael ở Sài Gòn

- Raffaello- Các Tác Phẩm
3. Lần hạt 5 sự thương tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima (VIETCATHOLIC)

----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes