Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV Sáng Thứ Sáu, ngày 08.09.2017
Kênh truyền hình Công Giáo DENMAXEMTV.COM Sáng Thứ Sáu, ngày 08.09.2017
1. Lời Hằng Sống Thứ Sáu 08.09.2017- MẸ LÀ NGƯỜI CÓ PHÚC (AMEN TV)

2. Đức Thánh Cha Phanxico thăm Colombia: (VATICAN Tiếng Việt)
- Tổng Thống và người dân Colombia chào đón Đức Thánh Cha Phanxicô
- Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ và chúc lành cho mọi người.
- Đức Thánh Cha viếng thăm Nhà Thờ Chính Tòa dâng kính Mẹ Vô Nhiễm.

----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes