Truyền thông Công Giáo DENMAXEMTV.COM Sáng Thứ Năm, ngày 07.09.2017
Kênh truyền thông Công Giáo DENMAXEMTV.COM Sáng Thứ Năm, ngày 07.09.2017
1. Tin Công giáo thế giới ngày (AMEN TV)
2. Lời Hằng Sống Thứ Năm 07.09.2017- BỎ MỌI SỰ THEO NGƯỜI (AMEN TV)
3. Đức Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn trước sứ mạng mới (TGP.Sài Gòn)
4. Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến Colombia (VATICAN Tiếng Việt)
----------------------------------------------------------------
Truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV
+ Websites: http://www.denmaxemtv.com
+ FanPage: https://www.facebook.com/denmaxemtv
----------------------------------------------------------------

Đăng nhận xét

Copyright © ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes