Đức Thánh Cha cử hành Lễ tôn phong hai Chân Phước tại Colombia, 08.09.2017Đức Thánh Cha cử hành Lễ tôn phong hai Chân Phước tại Colombia, 08.09.2017

0 nhận xét :