Đức Thánh Cha giảng lễ tại nhà nguyện Marta, 26.09.2017 - 'Ai thân quen với Chúa Giêsu thì là người tự do'Đức Thánh Cha giảng lễ tại nhà nguyện Marta, 26.09.2017 - 'Ai thân quen với Chúa Giêsu thì là người tự do'

0 nhận xét :