Đức Thánh Cha Phanxico giảng lễ tại nhà nguyện Marta, 19.09.2017: Đồng cảm và giúp đỡ người khổ đauĐức Thánh Cha Phanxico giảng lễ tại nhà nguyện Marta, 19.09.2017: Đồng cảm và giúp đỡ người khổ đau

0 nhận xét :