Đức Thánh Cha Phanxico giảng lễ tại nhà nguyện Marta, 29.09.2017- Ba Tổng Lãnh Thiên ThầnĐức Thánh Cha Phanxico giảng lễ tại nhà nguyện Marta, 29.09.2017- Ba Tổng Lãnh Thiên Thần

0 nhận xét :