Đức Thánh Cha Phanxico giảng lễ Đức Mẹ Sầu Bi tại nhà nguyện Marta, 15.09.2017Đức Thánh Cha Phanxico giảng lễ Đức Mẹ Sầu Bi tại nhà nguyện Marta, 15.09.2017 

0 nhận xét :