Bài giảng Thánh Lễ tại Nhà Thờ Công Lý, Q.3, Chúa Nhật 22.10.. 2017 - Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT.Bài giảng Thánh Lễ tại Nhà Thờ Công Lý, Q.3, Chúa Nhật 22.10.. 2017 - Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT.

0 nhận xét :