Bài Giảng Thánh Lễ tại Nhà Thờ Kỳ Đồng, Q.3, Chúa Nhật 15.10.2017 - Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCTBài Giảng Thánh Lễ tại Nhà Thờ Kỳ Đồng, Q.3, Chúa Nhật 15.10.2017 - Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

0 nhận xét :